PUBLISKIE IEPIRKUMI 2021


 

PAR AKTUĀLO PUBLISKĀ IEPIRKUMA REGULĒJUMU, JAUNĀ PUBLISKĀ IEPIRKUMA REGULĒJUMA  DARBĪBĀ NOVĒRTĒJUMS: TRŪKUMI, IEGUVUMI UN NEPIECIEŠAMIE UZLABOJUMI, NO DAŽĀDIEM SKATU PUNKTIEM, PAR IEPIRKUMA LĪGUMA GROZĪJUMIEM: VAI TIESISKAIS REGULĒJUMS ATRISINA FAKTISKĀS VAJADZĪBAS? KONKURENCES PROBLĒMĀTIKA PUBLISKAJOS IEPIRKUMOS, AUGSTĀKĀS TIESAS UN EIROPAS SAVIENĪBAS TIESAS JAUNĀKĀS ATZIŅAS PUBLISKO IEPIRKUMU JOMĀ…

RĪGA, 27.01.2021.

KLĀTIENĒ – Radisson BLU Latvija | TIEŠSAISTĒ – jebkur Jums ērtā vietā

NOZĪMĪGĀKĀS AKTUALITĀTES PRAKTISKĀ UN INTERAKTĪVĀ KONFERENCĒ


PAR PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMU UN PRAKSI

AR LATVIJAS LABĀKAJIEM PUBLISKO IEPIRKUMU EKSPERTIEM

IEVA LĀCENBERGA-ROCĒNA

Publisko iepirkumu eksperte

KATRĪNE PĻAVIŅA

VILGERTS publisko iepirkumu prakses vadītāja

ALVYDAS STANČIKAS

EUROPEAN COMISSION, Head of Unit, Unit G/3 – Procurement Legislation and Enforcement, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs

PĒTERIS STRAUTIŅŠ

LUMINOR ekonomists

SANDIJA NOVICKA

COBALT partnere, zvērināta advokāte

JĀNIS AIZBALTS

ECO BALTIA GRUPAS vides apsaimniekošanas sektora vadītājs

JĀNIS ERTS

Nodibinājums PLECS vadītājs​

UNA PETRAUSKA

KPMG Zvērinātu advokātu biroja vadītāja, zvērināta advokāte

BAIBA ZAUERE

RAIL BALTICA galvenā juriste

SANDRA NIEDRĪTE

PwC Legal juriste

MĀRA STABULNIECE-VELDRUMA

TGS BALTIC​ zvērināta advokāte

MĀRIS BRIZGO

ELLEX KĻAVIŅŠ Asociētais partneris, zvērināts advokāts, uzņēmumu korporatīvie, reorganizācijas un iegādes jautājumi, publiskā iepirkuma prakses grupas vadītājs

* REFERENTU SARAKSTS TIEK PAPILDINĀTS

IEPRIEKŠĒJA REĢISTRĀCIJA TIKAI PAR PUSCENU


 līdz 23.10.2020

tikai 124 EUR 

+ PVN

[ Pilna reģistrācijas cena, spēkā no 16.01.2021. – 248 EUR + PVN ]

KONFERENCES PROGRAMMA


Konferences norise: 09.00–17.00, pusdienu pārtraukums (12.30–13.30)

09:00 | I DAĻA

Latvijas un pasaules ekonomikas nākotne. Kāda varētu būt tās ietekme uz publisko iepirkumu jomu | Pēteris Strautiņš, LUMINOR ekonomists

Publisko iepirkumu likuma atjauninājums: kas jauns un svarīgs, būtu jāņem vērā. | Referents tiks apstiprināts

Kur paliek mūsu nauda? Valsts kontroles biroja perspektīva. | Referents tiks apstiprināts

Eiropas Savienības tiesas un Augstākās tiesas 2020. gada nolēmumi publisko iepirkumu jautājumos. | Arlita Zariņa, Tiesnnese, Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams

11:00 | II DAĻA

Publiskie iepirkumi pandēmijas laikā un pēcpandēmijas pasaulē – likumdošanas īstenošana, elastīgums, kas tiek darīts un tiks realizēts saistībā ar atbalstu publiskajiem iepirkumiem. Eiropas Komisijas perspektīva. | Alvydas Stančikas, EUROPEAN COMISSION, Head of Unit, Unit G/3 – Procurement Legislation and Enforcement, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs

Gūtās mācībstundas no Covid – 19 | Ieva Lācenberga-Rocēna, Publisko iepirkumu eksperte

Atkārtota piedāvājumu vērtēšana publiskajos iepirkumos: paraktiski risinājumi. | Referents tiks apstiprināts

Tirgus un konkurences analīze publisko iepirkumu jomā. Praktisks skatījums. | Referents tiks apstiprināts

Pamata trases būvniecības un materiālu ieprikumu stratēģija Rail Baltica projektā. | Baiba Zauere, RAIL BALTICA galvenā juriste

Aprites ekonomikas principu integrācija publiskajos iepirkumos | Jānis Aizbalts, ECO BALTIA GRUPAS vides apsaimniekošana sektora vadītājs

13:30 | III DAĻA

Ko nozīmē pretendentam no citas ES valsts startēt iepirkumos Latvijā? | Una Petrauska, KPMG Zvērinātu advokātu biroja vadītāja, zvērināta advokāte

Tēma tiks apstiprināta | Jānis Erts, Nodibinājums PLECS vadītājs

Inovācijas iepirkums: praktiska piemērošana un trūkumi. Kādas ir iespējas? | Referents tiks apstiprināts

Drošības aspekti publiskajā iepirkumā: pamatotas prasības pretendentu uzticamībai vai nepamatota konkurences ierobežošana? | Sandija Novicaka, COBALT partnere, zvērināta advokāte

Tēma tiks apstiprināta | Māra Stabulniece-VeldrumaTGS BALTIC​ zvērināta advokāte

Tēma tiks apstiprināta | Sandra Niedrīte, PwC Legal juriste

15:30 | IV DAĻA

Kā uzcelta ilgtspējīga PILs? | Katrīne Pļaviņa, VILGERTS publisko iepirkumu prakses vadītāja

Interešu konflikts publiskajos iepirkumos: nav pietiekami skaidrs – ko darīt pircējiem un pārdevējiem? | Referents tiks apstiprināts

Nepatiesa informācija valsts iepirkumos, tās pazīmes un juridiskie pasākumi valsts iepirkumos. | Referents tiks apstiprināts

Sarunas par publiskajiem iepirkumiem. Veidi, kā “izmantot” svarīgākos sarunu mākslas aspektus. | Referents tiks apstiprināts

IEPRIEKŠĒJA REĢISTRĀCIJA TIKAI PAR PUSCENU


 līdz 23.10.2020

tikai 124 EUR 

+ PVN

[ Pilna reģistrācijas cena, spēkā no 16.01.2021. – 248 EUR + PVN ]

PAPILDU INFORMĀCIJA


Konferences norise: 09.00–17.00, pusdienu pārtraukums (12.30–13.30)

RĪGA, 27.01.2021.

RADISSON BLU LATVIJA

Elizabetes iela 55, Rīga